"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Dzień Dziecka na Jasnej Górze 2017-05-18 00:29:19
– pobierz plik z informacjami – pobierz kartę zgłoszenia
Życzenia Świąteczne 2017-04-10 19:05:05
„Od dwóch tysięcy lat rytm chrześcijańskiego życia wyznaczany jest przez pamiątkę owego «pierwszego dnia tygodnia», w którym zmartwychwstały Chrystus przyniósł Apostołom dar pokoju i Ducha Świętego (por.…
Zapraszamy do obejrzenia GALERII ze zdjęciami z Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbyła się w dniach 27-28 lutego 2017 r. oraz do wysłuchania wystąpienia ks. Wojciecha Węgrzyniaka pt. „Wprowadzenie…

słowo na dziś

27-5-2017 → Dz 18, 23-28 ; Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a); J 16, 23b-28;

Punktem wyjścia naszych refleksji są słowa Ewangelii, które wskazują nam Jezusa jako Syna i Obja- wiciela Ojca. Jego nauka, Jego posługa, sam Jego styl życia – wszystko w Nim kieruje nas ku Ojcu. To On stanowi centrum życia Jezusa, a z kolei Jezus jest jedyną drogą prowadzącą do Ojca. Jezus jest punktem spotkania ludzi z Ojcem, który w Nim stał się widzialny. Głęboka komunia, w jakiej żyją Ojciec, Syn i wierzący, obejmuje Ducha Świętego. On bowiem jest odwiecznym węzłem, który jednoczy Ojca i Syna oraz włącza ludzi w tę niepojętą tajemnicę miłości. Duch Święty jest Tym, który wprowadza człowieka w tajemnicę życia trynitarnego. Jako Duch Prawdy, działa On w sercu wierzących i sprawia, że w ich umyśle jaśnieje Prawda, którą jest Chrystus. Jesteśmy skierowani ku Ojcu dzięki Duchowi Chrystusa mieszkającemu w nas. Jest to relacja prawdziwego synostwa, pozwalająca nam wzywać Boga Ojca tym samym poufałym imieniem, którym posługiwał się Jezus: Abba. Ten nowy wymiar naszej więzi z Bo- giem ogarnia całe stworzenie, które „z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” (Rz 8,19). Poprzez Chrystusa, będącego „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15), wszystko zostało stworzone. On jest „Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych” (Kol 1,18). W Nim „jednoczy się na nowo” wszystko, co jest na niebie i co na ziemi (por. Ef 1,10); to On ma przekazać to Ojcu (por. 1 Kor 15,24), aby Bóg był „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28). Duch Święty wspiera swoją mocą to dążenie czło- wieka i świata do Ojca, spieszy z pomocą naszej słabości i „przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). Tak więc Nowy Testament wprowadza nas bardzo wyraźnie w ten ruch zmierzający od Ojca do Ojca. (Katecheza 16 XII 1998)

źródło: „AD 2017 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· KONFERENCJA DYREKTORÓW 27 i 28 lutego 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW 21 sierpnia 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· VII TYDZIEŃ WYCHOWANIA 10-16 września 2017 r.
· OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH 26 września 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJĄ DYREKTORÓW, XXVIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH 16 - 18 listopada 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl