"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Jest już dostępny do pobrania w formie elektronicznej Informator adresowy Szkół Katolickich w Polsce 2016/2017. POBIERZ INFORMATOR…czytaj więcej »
Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół katolickich na konferencję, która odbędzie się w Częstochowie, na Jasnej Górze w dniach 27-28 lutego 2017 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przysyłać …czytaj więcej »
KATOLICKIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – OSIĄGNIĘCIA W ROKU 2016 Licea ogólnokształcące katolickie stanowią 6,15% ogółu tego typu szkół w Polsce. Uczniowie liceów katolickich otoczeni są szczególną trosk…czytaj więcej »

słowo na dziś

24-3-2017 // Oz 14, 2-10 ; Ps 81 (80), 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 i 17 (R.: zob. 11 i 9a); Mk 12, 28b-34;

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przy- kazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofia- ry». Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

Św. Katarzyny Szwedzkiej, zakonnicy W Piśmie Świętym obowiązek miłości bliźniego związany jest z przykazaniem umiłowania Boga całym sercem, całą duszą i całą mocą. Miłość bliźniego realizuje w pełni polecenie Chrystusa, jeżeli zakorzeniona jest w miłości do Boga. Chrześcijanin jest zobowiązany do tego, by w jakiś sposób „nama- calny”, poprzez swoje poświęcenie dla braci, ukazywał opatrznościową miłość Ojca niebieskiego. Miłość bliźniego, by była bezwarunkowa i niestrudzona, musi podsycać żar miłosiernej miłości Bożej. Wymaga to długotrwałej modlitwy, ciągłego wsłuchiwania się z uwagą w słowo Boże, a przede wszystkim uczy- nienia tajemnicy Eucharystii centrum własnego życia. (Przemówienie 14 XII 2002)

źródło: „AD 2017 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.


kalendarium

· KONFERENCJA DYREKTORÓW 27 i 28 lutego 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW 21 sierpnia 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· VII TYDZIEŃ WYCHOWANIA 10-16 września 2017 r.
· OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH 26 września 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJĄ DYREKTORÓW, XXVIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH 16 - 18 listopada 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl