"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbyła się 3 listopada 2016 r. w ramach XXVII Forum Szkół Katolickich. « KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO GALERII »…czytaj więcej »
Galeria zdjęć z XVI Fo…10 października 2016
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z XVI Ogólnopolskiego Forum Młodzieży Szkół Katolickich, które odbyło się 22 września 2016 r. na Jasnej Górze. Forum, które rozpoczęło się wspólną modlitwą, poprowadzi…czytaj więcej »
Program XXVII Forum Sz…7 października 2016
Poniżej publikujemy program XXVII Forum Szkół Katolickich, który możesz także pobrać w pliku PDF. Zainteresowani uczestnictwem w Forum są proszeni o pobranie, wypełnienie i przesłanie zgłoszenia. …czytaj więcej »

słowo na dziś

9-12-2016 // Iz 48, 17-19 ; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Mt 11, 16-19;

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

W swoim ziemskim życiu Jezus zwykł okazywać szczególną bliskość tym, którzy w oczach in- nych uchodzili za grzeszników. Z  tego punktu widzenia istotne jest porównanie, którego Jezus dokonuje pomiędzy sobą a Janem Chrzcicielem. Jezus polemizuje tutaj wyraźnie z tymi, którzy najpierw krytykowali Jana Chrzciciela, samotnego proroka i surowego ascetę, który żył i udzielał chrztu nad brzegami Jordanu, a następnie krytykują Jezusa za to, że przebywa i działa wśród ludzi. Równocześnie słowa te wyraźnie ukazują prawdę o sposobie bycia Jezusa, o Jego uczuciach i Jego odnoszeniu się do grzeszników. Oskarżono Go o to, że jest „przyjacielem celników (czyli poborców podatków, znienawidzonych za swą żądzę zysku i bezbożność) i grzeszników”. Jezus nie odrzucał tego osądu, którego prawdziwość potwierdzają liczne epizody odnotowane w Ewangelii, co jednak nie oznacza jakiegokolwiek współudziału w grzechu czy jakichkolwiek niedomówień. celem tego zbliżenia i obcowania z nimi było ich zbawienie. (Katecheza 10 II 1988)

źródło: „AD 2016 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.


kalendarium

· KONFERENCJA DYREKTORÓW 27 i 28 lutego 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW 21 sierpnia 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· VII TYDZIEŃ WYCHOWANIA 10-16 września 2017 r.
· OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH 26 września 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJĄ DYREKTORÓW, XXVIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH 16 - 18 listopada 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl