"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Dnia 22 września br. w Częstochowie na Jasnej Górze odbędzie się XVI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich na które zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do zapoznania się…czytaj więcej »
Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II i Klasztor oo. Franciszkanów w Niepokalanowie zapraszają do wzięcia udziału w filmowym Konkursie Młodych, towarzyszącym Międzynarodowemu Katolickiemu Festi…czytaj więcej »
Dziś, gdy pojęcie miłosierdzia spychane jest na dalszy plan, bo człowiek zatracił poczucie grzechu, i nie ma potrzeby przebaczenia, jako chrześcijanie musimy być ludźmi Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmart…czytaj więcej »

słowo na dziś

28-9-2016 // Job 9, 1-12. 14-16 ; Ps 88 (87), 10bc-11. 12-13. 14-15 (R.: 3a); Łk 9, 57-62;

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miej- sca, gdzie by głowę mógł oprzeć». Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

Chrystus stara się wpoić w ludzi przekonanie, że tylko Boga można i trzeba miłować ponad wszystko, co stworzone; tylko Bóg może stawiać człowiekowi wymaganie takiej miłości, która jest „ponad wszystko”; tylko też Bóg, na mocy owego wymagania radykalnej i totalnej miłości, może wzywać człowieka, aby „szedł za Nim” bez zastrzeżeń i ograniczeń, w sposób niepodzielny. Tylko bowiem Bóg „jest dobry” w znaczeniu bezwzględnym. Tylko On jeden „jest Miłością” (1 J 4,16) ze względu na swą istotę i z definicji. Jednakże w życiu i nauczaniu Chrystusa pojawia się nowy, zaskakujący element. Chrystus wzywa, by iść za Nim samym. Otóż to właśnie wezwanie znajduje się poniekąd w samym centrum Ewangelii. Z jednej strony Chrystus wypowiada to wezwanie, z drugiej strony słyszymy od Ewangelistów o ludziach, którzy idą za Nim. Co więcej, wszystko zostawiają – i idą za Chrystusem. „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!”. To drastyczne sformułowanie znaczy: dla Mnie masz natychmiast wszystko zostawić. (Katecheza 28 X 1987)

źródło: „AD 2016 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.


kalendarium

· Konferencja dyrektorów6 i 7 kwietnia 2016 r., Jasna Góra
· KONFERENCJA DYREKTORÓW przed nowym rokiem szkolnym 2016/201719 sierpnia 2016 r., Jasna Góra
· VI TYDZIEŃ WYCHOWANIA11 – 17 września 2016 r.
· XVI FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH22 września 2016 r., Jasna Góra
· XXVII FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH wraz z KONFERENCJĄ DYREKTORÓW3-5 listopada 2016 r., Jasna Góra
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl