"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół katolickich na konferencję, która odbędzie się w Częstochowie, na Jasnej Górze w dniach 27-28 lutego 2017 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przysyłać …czytaj więcej »
KATOLICKIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – OSIĄGNIĘCIA W ROKU 2016 Licea ogólnokształcące katolickie stanowią 6,15% ogółu tego typu szkół w Polsce. Uczniowie liceów katolickich otoczeni są szczególną trosk…czytaj więcej »
Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich. Informacje dotyczące procedur związanych z reformą oświaty zostały Państwu przesłane na skrzynki mailowe. Zachęcamy do sprawdzenia i zapoznania się.…czytaj więcej »

słowo na dziś

23-2-2017 // Syr 5, 1-8 ; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 (39), 5a); Mk 9, 41-50;

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą”.

Św. Polikarpa, biskupa i męczennika Prawo Boże nabiera pełnej wymowy przez świadectwo, jakie dał nam Chrystus. Niech to świadectwo stale towarzyszy naszemu życiu i postępowaniu. Niech nie zaślepia nas pycha żywota. Tylko wpatrując się w ten najwyższy wzór życia, jakim jest Chrystus, Emmanuel, spełniamy siebie w całej prawdzie naszego bytu – albowiem On w pełni „objawił człowiekowi człowieka”, ukazując mu jego prawdziwą godność. Czegóż więc życzyć wam, jak nie tego, co wyraża ewangeliczna „sól”? Jest ona przyprawą, która chroni od rozkładu życie ludzkie – osobiste i społeczne. Jak naturalna sól czyni zdrowymi pokarmy, które człowiek spożywa – tak sól ewangeliczna zabezpiecza duchowe zdrowie ludziom i społeczeństwom. „Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą!”. Chrystus przygarnął nas – ku chwale Boga. Przyjmijcie siebie nawzajem. (Homilia 10 IX 1993)

źródło: „AD 2017 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.


kalendarium

· KONFERENCJA DYREKTORÓW 27 i 28 lutego 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW 21 sierpnia 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· VII TYDZIEŃ WYCHOWANIA 10-16 września 2017 r.
· OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH 26 września 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJĄ DYREKTORÓW, XXVIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH 16 - 18 listopada 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl