"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Dnia 22 września br. w Częstochowie na Jasnej Górze odbędzie się XVI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich na które zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do zapoznania się…czytaj więcej »
Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II i Klasztor oo. Franciszkanów w Niepokalanowie zapraszają do wzięcia udziału w filmowym Konkursie Młodych, towarzyszącym Międzynarodowemu Katolickiemu Festi…czytaj więcej »
Dziś, gdy pojęcie miłosierdzia spychane jest na dalszy plan, bo człowiek zatracił poczucie grzechu, i nie ma potrzeby przebaczenia, jako chrześcijanie musimy być ludźmi Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmart…czytaj więcej »

słowo na dziś

27-9-2016 // Job 3, 1-3. 11-17. 20-23 ; Ps 88 (87), 2-3. 4-5. 6. 7-8 (R.: 3a); Łk 9, 51-56 ;

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to ucznio- wie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.

Gruntowne studium zapisów ewangelicznych świadczy o tym, że żaden inny motyw, jak tyl- ko miłość człowieka, miłość miłosierna tłumaczy wszystkie „cuda i  znaki” Syna Człowieczego. W Starym Testamencie Eliasz posłużył się „ogniem z nieba”, aby potwierdzić swą władzę prorocką i ukarać niedowiarstwo (por. 2 Krl 1,10). Gdy apostołowie Jakub i Jan usiłowali skłonić Jezusa, ażeby „ogniem z nieba” ukarał miasteczko samarytańskie, które odmówiło im gościny, Chrystus stanowczo im tego zabronił: „odwróciwszy się, zabronił im” (Łk 9,55) – pisze Ewangelista. (Liczne kodeksy oraz Wulgata dodają: „Nie wiecie, czyjego ducha jesteście, Syn Człowieczy nie przyszedł gubić dusze, ale je zbawiać”). Żaden z cudów Chrystusa nie służy karaniu, nawet tych, którzy za- winili. (Katecheza 9 XII 1987)

źródło: „AD 2016 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.


kalendarium

· Konferencja dyrektorów6 i 7 kwietnia 2016 r., Jasna Góra
· KONFERENCJA DYREKTORÓW przed nowym rokiem szkolnym 2016/201719 sierpnia 2016 r., Jasna Góra
· VI TYDZIEŃ WYCHOWANIA11 – 17 września 2016 r.
· XVI FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH22 września 2016 r., Jasna Góra
· XXVII FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH wraz z KONFERENCJĄ DYREKTORÓW3-5 listopada 2016 r., Jasna Góra
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl