"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Dziś, gdy pojęcie miłosierdzia spychane jest na dalszy plan, bo człowiek zatracił poczucie grzechu, i nie ma potrzeby przebaczenia, jako chrześcijanie musimy być ludźmi Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmart…czytaj więcej »
Prosimy o modlitwę w intencji tragicznie zmarłego gimnazjalisty - ucznia Gimnazjum Katolickiego KTK w Bielsku-Białej. Prośmy o Boże Miłosierdzie i łaskę głębokiej wiary dla rodziny Zmarłego oraz dla …czytaj więcej »
W dniach 7-10 marca 2016 r. w Lublinie odbędzie się 58 Tydzień Filozoficzny organizowany przez Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.…czytaj więcej »

słowo na dziś

30-8-2016 // 1 Kor 2, 10b-16 ; Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14 (R.: 17a); Łk 4, 31-37;

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczy- stego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”. I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Jezus czyni ten znak, aby objawić, że przyszedł jako Zbawiciel świata, którego naczelnym zada- niem jest wyzwalać człowieka od zła duchowego. Grzech jest tym złem, które oddziela człowieka od Boga: od zbawienia w Bogu. Tym właśnie kluczem trzeba wyjaśniać ową specjalną kategorię „niezwykłych czynów” Chrystusa, jaką stanowi „wypędzanie złych duchów”. „Wyjdź, duchu nie- czysty, z tego człowieka” – czytamy w Ewangelii. Jesteśmy tam świadkami niezwykłej rozmowy, gdy ów „duch nieczysty” czuje zagrożenie ze strony Chrystusa i woła do Niego: „Czego chcesz ode nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić?” Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Znajdujemy się tutaj na pograniczu mrocznego świata, gdzie działanie czynników fizycz- nych i psychicznych stanowi niewątpliwie jedną z przyczyn wywołujących stany patologiczne, do których należy także opętanie, w różny sposób przez ludzi przedstawiane i opisywane, na pewno jednak zwracające się radykalnie przeciwko Bogu, a zatem także przeciwko człowiekowi i Chry- stusowi, który przyszedł, aby uwolnić go od sił nieczystych. Lecz nawet „duch nieczysty”, istota przewrotna i jednocześnie rozumna, zderzając się tutaj z różną od siebie rzeczywistością, przyznaje: „Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. (Katecheza 25 XI 1987)

źródło: „AD 2016 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.


kalendarium

· Konferencja dyrektorów6 i 7 kwietnia 2016 r., Jasna Góra
· KONFERENCJA DYREKTORÓW przed nowym rokiem szkolnym 2016/201719 sierpnia 2016 r., Jasna Góra
· VI TYDZIEŃ WYCHOWANIA11 – 17 września 2016 r.
· XVI FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH22 września 2016 r., Jasna Góra
· XXVII FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH wraz z KONFERENCJĄ DYREKTORÓW3-5 listopada 2016 r., Jasna Góra

W roku bieżącym przeprowadzana jest akredytacja „Pro Formatione”.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl