"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Dzień Dziecka na Jasnej Górze 2017-05-18 00:29:19
– pobierz plik z informacjami – pobierz kartę zgłoszenia
Życzenia Świąteczne 2017-04-10 19:05:05
„Od dwóch tysięcy lat rytm chrześcijańskiego życia wyznaczany jest przez pamiątkę owego «pierwszego dnia tygodnia», w którym zmartwychwstały Chrystus przyniósł Apostołom dar pokoju i Ducha Świętego (por.…
Zapraszamy do obejrzenia GALERII ze zdjęciami z Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbyła się w dniach 27-28 lutego 2017 r. oraz do wysłuchania wystąpienia ks. Wojciecha Węgrzyniaka pt. „Wprowadzenie…

słowo na dziś

25-5-2017 → Dz 18, 1-8 ; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2b); J 16, 16-20;

Św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła Duch Święty przychodzi za cenę Chrystusowego „odejścia”. Jeżeli owo „odejście” wywołało smutek Apostołów (por. J 16,6), a smutek ten miał osiągnąć swój szczyt w męce i śmierci w dniu Wielkiego Piątku, to z kolei „smutek ten w radość się obróci”, Chrystus bowiem włączy w swe odkupieńcze „odej- ście” chwałę zmartwychwstania i wniebowstąpienia do Ojca. Tak więc smutek prześwietlony radością jest udziałem apostołów w ramach „odejścia” ich Mistrza, które było „potrzebne”, ażeby dzięki niemu inny „Pocieszyciel” mógł przyjść (por. J 16,7). Za cenę Krzyża sprawiającego Odkupienie w mocy całej paschalnej tajemnicy Jezusa Chrystusa, przychodzi Duch Święty, ażeby od dnia Pięćdziesiątnicy po- zostać z Apostołami, pozostać z Kościołem i w Kościele, a poprzez Kościół – w świecie. W ten sposób urzeczywistnia się definitywnie ów nowy początek udzielania się Trójjedynego Boga w Duchu Świętym za sprawą Jezusa Chrystusa – Odkupiciela człowieka i świata. (Enc. Dominum et Vivificantem, 14)

źródło: „AD 2017 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· KONFERENCJA DYREKTORÓW 27 i 28 lutego 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW 21 sierpnia 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· VII TYDZIEŃ WYCHOWANIA 10-16 września 2017 r.
· OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH 26 września 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJĄ DYREKTORÓW, XXVIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH 16 - 18 listopada 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl