"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Dnia 22 września br. w Częstochowie na Jasnej Górze odbędzie się XVI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich na które zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do zapoznania się…czytaj więcej »
Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II i Klasztor oo. Franciszkanów w Niepokalanowie zapraszają do wzięcia udziału w filmowym Konkursie Młodych, towarzyszącym Międzynarodowemu Katolickiemu Festi…czytaj więcej »
Dziś, gdy pojęcie miłosierdzia spychane jest na dalszy plan, bo człowiek zatracił poczucie grzechu, i nie ma potrzeby przebaczenia, jako chrześcijanie musimy być ludźmi Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmart…czytaj więcej »

słowo na dziś

26-9-2016 // Job 1, 6-22 ; Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7 (R.: 6b); Łk 9, 46-50;

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyj- muje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”. Wtedy przemówił Jan: „Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus mu odpowiedział: „Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”.

Kościół – jak głosi Sobór – jest „niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrz- nego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”. I dlatego świadomość Kościoła musi łączyć się z jego wszechstronną otwartością, aby wszyscy mogli w nim znajdować niezgłębione bogactwo Chrystusa. Taka otwartość, organicznie połączona ze świadomością własnej istoty, z pew- nością własnej prawdy – tej, o której powiedział Chrystus: „nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał” – stanowi o apostolskim, czyli posłanniczym dynamizmie Kościoła. Właśnie w imię tego dynamizmu, Kościół, wyznając i głosząc bez żadnego uszczerbku prawdę otrzymaną od Chrystusa, pozostaje równocześnie „w dialogu”, rozróżniając precyzyjnie poszczególne kręgi, w ramach któ- rych winien być prowadzony. (Enc. Redempor hominis, 4)

źródło: „AD 2016 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.


kalendarium

· Konferencja dyrektorów6 i 7 kwietnia 2016 r., Jasna Góra
· KONFERENCJA DYREKTORÓW przed nowym rokiem szkolnym 2016/201719 sierpnia 2016 r., Jasna Góra
· VI TYDZIEŃ WYCHOWANIA11 – 17 września 2016 r.
· XVI FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH22 września 2016 r., Jasna Góra
· XXVII FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH wraz z KONFERENCJĄ DYREKTORÓW3-5 listopada 2016 r., Jasna Góra
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl